Cennik

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby i wymagania naszych Klientów, wysokość opłat za nasze usługi ustalana jest indywidualnie z Klientem w drodze negocjacji.

Wpływ na cenę usługi ma m.in.:

  • liczba dokumentów do zaksięgowania w danym miesiącu,
  • rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej,
  • w przypadku obsługi kadr i płac – liczba zatrudnionych pracowników,
  • sporządzanie dodatkowych dokumentów, rejestrów, ewidencji,
  • dodatkowe czynności – pomoc w redagowaniu pism wyjaśniających, wezwań do zapłaty,rozliczanie rozrachunków, itp.