Oferta

Naszym Klientom oferujemy:

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KSIĘGOWA I PODATKOWA

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu VAT oraz obsługa plików JPK
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • sporządzenie i elektroniczna wysyłka obowiązkowych deklaracji VAT i PIT oraz JPK
 • sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych i księgowanie odpisów amortyzacyjnych
 • ustalanie wysokość miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy
 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym
KADRY, PŁACE i ZUS

 • pełna obsługa kadrowo – płacowa
 • rozliczenia z ZUS
 • reprezentacja przed ZUS i PIP
POZOSTAŁE USŁUGI

 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • sporządzanie dokumentów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych
 • wyprowadzanie zaległości, archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych
 • obsługa kontroli  skarbowych w siedzibie firmy
 • dokonywanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej i urzędzie statystycznym
 • pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych i ubezpieczeniowych oraz innych