Współpraca

Zasady współpracy:

Terminy związane z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych to harmonogram naszej pracy:

  • DO 5-GO KAŻDEGO MIESIĄCA – należy przygotować dokumenty dla Biura Rachunkowego za miesiąc poprzedni i przekazać je w formie papierowej lub elektronicznej (np. mailowo)
  • DO 19-GO KAŻDEGO MIESIĄCA – informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS
  • DO 19-GO KAŻDEGO MIESIĄCA – dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego płatnego do 20-go
  • DO 24-GO KAŻDEGO MIESIĄCA – dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku VAT płatnego do 25-go
  • DO 30-GO KAŻDEGO MIESIĄCA – sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników